Statistisk signifikans

Här kan du läsa om hur statistik och begreppet statistisk signifikans används i forskningen på IQoro.

Vad betyder statistiskt signifikant?

När man jobbar med statistik betyder begreppet statistiskt signifikant att resultaten i en undersökning är så säkra att man vet att de inte beror på slumpen. Då kan man dra säkra vetenskapliga slutsatser från en studie eftersom risken att slumpfaktorer ligger bakom resultatet är så pass liten. Det finns bestämda modeller och metoder för att säkerställa statistisk signifikans.

Vedertagna statistiska modeller

När vi skriver att deltagarna i en studie förbättrades signifikant genom träning med IQoro betyder det att vi enligt vedertagna statistiska modeller kan konstatera att förbättringen verkligen skedde på grund av behandlingen och inte av någon annan anledning.

Hur man kan uppnå statistisk signifikans vid en studie varierar. Det beror på bland annat antalet deltagare i studien och hur tydligt resultatet är.

Olika krav för olika typer av studier

Kravet på nivån av statistisk signifikans i en studie kan också variera.
Det krävs därför betydligt fler deltagare för att uppnå statistisk signifikans till en medicinsk studie där man behöver kunna bedöma risken för ovanliga biverkningar, än vad som krävs för exempelvis en vetenskaplig studie på IQoro.

Man vet att IQoro är en medicinteknisk produkt, klass 1, som är riskfri att använda. Därför kan man göra studier där man jämför effekten av IQoro på olika grupper som är betydligt färre än det antal deltagare som man behöver när man exempelvis tar fram ett helt nytt vaccin.

Samarbete med statistiker

Statistisk signifikans beräknas genom statistiska modeller. I studierna på träning med IQoro har antalet deltagare tagits fram i samarbete med en statistiker för att ge ett tillräckligt underlag för att kunna säga att resultatet beror på behandlingen och inte på slumpen.

Signifikans uttrycks ofta i studier som att p < 0.05 vilket innebär att det är mindre än fem procents risk att det resultatet beror på slumpen eller p < 0.001 som innebär att det är mindre än en promilles risk (0,1 %) att resultatet beror på slumpen.

Fler statistiskt signifikanta studier gör resultatet ännu säkrare

Eftersom det i stort sett aldrig går att helt utesluta slumpen i en enstaka studie, eller att en studie på olika sätt påverkas av faktorer som är svåra att bedöma är det viktigt med ytterligare forskning. Resultaten från studierna på träning med IQoro ligger i linje med varandra och uppnår var för sig statistiskt signifikanta resultat.

Läs mer