Debattinlägg i Dagens Medicin: Helhetsperspektiv på undernäring

Replik till Rothenberg, Rehnby och Berkius debattinlägg i Dagens Medicin 2015-01-26

Helhetsperspektiv på undernäring

Rothenberg med flera uppmärksammade vikten av att använda ”hela verktygslådan” mot undernäring, från god mat i trivsam miljö till kosttillägg och sondnäring. Vi vidgar perspektivet med ytterligare två viktiga aspekter: munhälsans och sväljförmågans betydelse för undernäring.

Läs hela debattinlägget på dagensmedicin.se

Artikelförfattare: 

  • Eva Carlsson, leg. Sjuksköterska, fil.dr., forskningshandledare på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro universitet, Region Örebro län.
  • Mary Hägg, leg. Tandläkare, med.dr., chef för Tal & Svälj Center, ÖNH, ÖNH-kliniken Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg.
  • Lena Olai, leg. Sjuksköterska, med.dr., universitetslektor, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna samt äldrestrateg, Region Dalarna.
  • Mona Persenius, leg. Sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Hälsovetenskaper, Hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet.
  • Katri Ståhlnacke, leg. Tandhygienist, dr. odont.vet., verksamhetschef vid Folktandvårdens Folkhälsoenhet, Region Örebro län.