Första pris i Seoul för interventions

Mary Hägg, med. doktor och leg tandläkare, har tillsammans med fyra forskarkollegor vunnit första pris för den planerade studien där produkten IQoro används för träning av sväljförmågan. Priset – BUSSE Research Award – delades ut vid IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics i Seoul, Sydkorea, i juni i år.

Forskningen kommer att visa om en enkel träning med IQoro kan ge varaktigt positivt resultat på dysfagi (sväljsvårigheter) och därmed också på munhälsan och på upplevelsen av vårdkvalitet hos äldre personer som vårdas på korttidsboenden. Studien startar i oktober 2013 och utförs i fyra län i Sverige som Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro.

IQoro ger nya möjligheter att stimulera hjärnan och att träna muskelfunktionen i ansiktet samt utefter hela ”ätkanalen” från mun till magsäck. Med hjälp av verktyget IQoro kan personen träna på egen hand och den kräver endast en kort träningsinsats på 30 sekunder vid tre tillfällen dagligen innan måltid.

IQoro är ett unikt medicintekniskt träningshjälpmedel som gör det lättare att äta, svälja och tala. IQoros effekt är vetenskapligt bevisad. Med. doktor och leg. tandläkare Mary Häggs forskning och yrkeserfarenhet ligger till grund för utvecklingen av IQoro.