IQoro på recept

I Sverige går det inte att få IQoro på recept hos sin allmänläkare i dagsläget. Men i vissa regioner skriver specialistläkare ut IQoro till sina patienter. Här kan du läsa om frågor som rör IQoro i sjukvården.

Kan jag få IQoro på recept från vården?

I dagsläget finns det ingen allmän förskrivningsrätt på IQoro i Sverige. Det innebär att du inte kan få en IQoro utskriven av din läkare på vårdcentralen.

Det finns vissa specialistmottagningar som själva köper in IQoro för att förskriva till sina patienter. Detta är främst logopedmottagningar och vissa öron-näsa-hals-mottagningar.

Varför känner inte min läkare till IQoro?

För många inom vården är IQoro en ganska ny produkt. Därför känner inte alla läkare till att den existerar.

Läkare har också begränsad tid att sätta sig in i nya behandlingsmetoder. Det gör att det kan ta tid för nya medicinska uppfinningar att etableras. Du kan därför behöva berätta för din specialistläkare att IQoro finns som alternativ.

Tipsa din läkare om IQoro

Om du vill uppmärksamma vården på att IQoro skulle kunna vara en bra behandling för dig, får du gärna ladda ned och ta med följande dokument till din läkare. Däremot är det alltid din läkare och regionen där du är bosatt som fattar beslut om vilka behandlingar som ska finnas tillgängliga, och som kan vara aktuella för just dina besvär.

MIMS: IQoro Product Information

Om din läkare har frågor eller vill ha mer information om IQoro kan du hänvisa till vår webbplats eller info@iqoro.com.

Finns IQoro att köpa på apotek?

Nej, inte i dagsläget. IQoro går att köpa för privatpersoner genom vår webbutik men även genom att ringa eller melja till vår kundsupport.

IQoro på recept i Storbritannien

Det är möjligt att få IQoro på recept i Storbritannien via NHS (the National Healthcare System). Det betyder att en brittisk läkare kan förskriva IQoro som behandling om han eller hon bedömer att det är en lämplig behandling för dina besvär.

Men även i Storbritannien finns det fortfarande många läkare som ännu inte hört talas om behandlingen. Därför kan du som bor i Storbritannien och vill ha en IQoro på recept behöva informera din vårdkontakt om IQoro som ett potentiellt behandlingsalternativ för dina symtom.