Fredrik var först skeptisk men blev snabbt bättre

Fredriks sväljsvårigheter var så allvarliga att han tidvis behövde sjukskriva sig. Efter att ha börjat träna med med ett neuromuskulärt träningsredskap blev han snabbt bättre.

”Jag har haft problem med att svälja sen 1,5 år tillbaka. Under den tiden har jag ett flertal gånger sökt hjälp på öron-näsa-hals kliniken. Jag har även genomgått både gastroskopi och röntgenundersökningar. Det är hittills ingen som har kunnat ge mig en förklaring till mina sväljsvårigheter eller gett mig någon behandling.

Den obehagliga klumpkänslan, hesheten och svårigheten att till och med svälja ner min saliv har tidvis varit så allvarlig att jag har varit tvungen att sjukskriva mig.

Diagnosen: ett mekaniskt problem i matstrupen.

Efter ett besök på Tal- och Sväljcenter hos Mary Hägg har jag fått diagnosen: ett mekaniskt problem i matstrupen. Jag har även instruerats i att träna med en IQoro.

Jag var skeptisk. Till en början vågade jag inte tro att träningen skulle göra mig fri från mina sväljproblem, som tagit så hårt på mig. Nu har jag tränat i dryga 2 veckor och under den tiden varit fri från sväljsvårigheterna.”

Fredrik Nyberg, 28 år, mekaniska problem i matstrupen