Längtar du efter att få ligga ner och sova?

Längtar du efter att få ligga ner och sova så är du definitivt inte ensam.

Halsbränna och reflux blir ofta värre när du ligger ner. Ett vanligt råd vid sänggåendet är att höja huvudändan av sängen eller att bulla upp med kuddar, så att du nästan sitter upp. Eller så har du skruvat fast ett bilbälte i sänggaveln? 

Kanske kul på film, men inte en särskilt trevlig sovställning i verkligheten.

Varför får du halsbränna?

Halsbränna och reflux beror på en försvagad diafragma – diafragmabråck. Det gör att magmunnen inte kan hålla tätt, magsyra läcker upp i matstrupen och ger en brännande känsla.

Med IQoro – ett neuromuskulärt träningsredskap – stärker du muskulatur som du normalt sett inte kan nå enbart av egen vilja. Allt som krävs är 90 sekunders träning per dag.

När muskulaturen stärks lindras dina symtom allt eftersom, tills att du med tiden helt naturligt behandlat grundorsaken till din halsbränna.

Köp din IQoro här.

Vad är diafragma?

Diafragman är en stor, men tunn muskel som sitter under bröstet. Den fungerar som ett våningsplan där hjärta och lungor ligger ovanför, och magsäck och tarmar nedanför.

Diafragman är bland annat viktig för att hålla organ på plats. Om du inte haft diafragman skulle tarmarna glida upp i bröstet om du står på händer. 

Mitt i diafragman passerar matstrupen genom ett hål, som heter hiatuskanalen. Under hålet går matstrupen ihop med magsäcken.

Halsbränna beror på försvagad diafragma

En förutsättning för att magmunnen ska hålla tätt och inte släppa upp mat eller magsyra, är att den ligger under diafragman. 

Men när diafragman är försvagad kan övre delen av magsäcken okontrollerat glida upp genom hålet i diafragman. Det kallas för diafragmabråck. Då kan magmunnen inte hålla tätt och magsyra läcker upp i matstrupen.

Magsäckens position vid diafragmabråck och det ser ut vid problem med reflux
Till vänster har övre delen av magsäcken glidit upp ovanför diafragman. Till höger ligger den där den ska.

Diafragmabråck kan orsaka symtom som bland annat:

  • Halsbränna och sura uppstötningar
  • En återkommande klumpkänsla i halsen
  • Rethosta med segt slem
  • Rapar och gaser
  • Sväljsvårigheter och felsväljningar

Läs mer om diafragmabråck och vanliga symtom här.

Testa dig själv

Gör ett enkelt online-test på 3 minuter för att ta reda på om du har ett diafragmabråck. 

Gör testet här.

Behandling av grundorsaken till halsbränna

Eftersom grundorsaken till halsbränna är försvagad muskulatur gäller det att stärka den. Och muskler stärker man genom träning.

Men precis som att du inte kan vifta på matstrupen kan du inte heller medvetet träna upp din diafragma, eftersom många av musklerna på insidan av kroppen inte är viljestyrda. 

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som aktiverar nervsystem till och från hjärnan och hjälper till att stärka både viljestyrd och icke viljestyrd muskulatur. På så sätt förbättrar och återfår du kontrollen över olika funktioner, som din diafragma. 

Allt som krävs är 90 sekunders träning per dag med IQoro. 

Vill du veta mer i detalj hur det går till, finns det mer information att läsa här: Så fungerar IQoro

Varför räcker det inte med medicinering?

Två miljoner svenskar äter dagligen läkemedel mot halsbränna och reflux. Man kan fråga sig vad skillnaden blir mellan medicinering och behandling med IQoro. 

Att ta mediciner för att lindra akuta symtom är bra under en kort period. Mediciner mot halsbränna och reflux hjälper nämligen till att försvaga magsyran, så att den inte blir lika frätande på matstrupen.

Men magsyran läcker fortfarande upp i matstrupen eftersom medicinerna inte stärker den försvagade muskulaturen i diafragman. 

Rekommendationen för dessa läkemedel är att endast äta dem under en kortare period, men eftersom diafragman fortsatt är försvagad kvarstår problemet även efter medicinering.

Därför har många personer ändå behövt fortsätta medicinera för att klara vardagen. Detta trots forskning som varnar för ytterligare risker vid långtidskonsumtion av läkemedlen, och bipacksedlar med biverkningar.

Men nu finns alltså IQoro, som kan behandla grundorsaken – den försvagade diafragman. I början kan man använda IQoro parallellt med medicin.

Allt eftersom din diafragma stärks kan du minska, och med tiden sluta med din medicinering. Önskar du trappa ner på din medicinering görs detta i samråd med din förskrivande läkare.

IQoro har bevisad effekt

I forskningsstudier där IQoro använts 90 sekunder om dagen, har 97% av deltagarna förbättrats signifikant, och mellan 54-73% har blivit helt symtomfria. 

Förbättringen märks av successivt allteftersom muskulaturen stärks och kan märkas redan några veckor in i träningen. I studierna har de tränat under 6-8 månader efter att ha haft problem under många år. 

IQoro baseras på 17 internationellt publicerade och granskade studier.
Läs gärna mer om dem här: Samtliga studier på träning med IQoro.

Berättelser från nöjda kunder

Varje dag får vi in fantastiska historier från kunder som berättar om hur träningen med IQoro har förändrat deras liv. Många av dessa kan du läsa i form av kundrecensioner och kundberättelser här på webbplatsen.

Läs över 300 kundrecensioner från andra som tränat med IQoro.