MYoroface och Hudiksvalls kommun i unikt samarbetsprojekt för äldres livskvalité

Hudiksvalls kommun har precis sjösatt ett måltidsprojekt på Ingsta äldreboende i syfte att öka näringsupptag och livskvalité hos de boende. Sjukdomsrelaterad undernäring är tämligen vanligt bland äldre, men att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet oavsett ålder.

Med i projektet är Medtechföretaget MYoroface vars neuromuskulära behandlingsmetod med IQoro hjälper de med nedsatt sväljförmåga att återfå förmågan att kunna äta via munnen.

– I debatten om undernäring glöms det allt som oftast bort att en stor del av de som drabbas har dysfagi – sväljsvårigheter, orsakat av sjukdom eller ålder. Behandlingsmetoden IQoro® kan ändra på det, i det gemensamma arbetet med exempelvis dietister, logopeder och vårdpersonal och därmed ge livskvalitet åter, menar MYoroface VD Ylvali Gerling.

Hudiksvalls kommundietist Barbro Karelius sitter med i SiGN:styrelse, Dietisternas riksförbunds sektion inom gerontologisk och geriatrisk nutrition och vet vikten av att utveckla väl fungerande rutiner och kvalitetssystem kring näringsomhändertagandet på kommunens boenden. Idag arbetar Livsmedelsverket och Socialstyrelsen med att se över de grundkoster som finns inom vård och omsorg.

För att få fram en kost som överensstämmer med de nya näringsrekommendationerna startades därför ett måltidsprojekt, som innebär att det serveras fler små rätter än tidigare. Det har konstaterats att det är lättare för en skör äldre, att få i sig den energi och näring som kroppen behöver om man äter fler små måltider.

– Att få en överfylld tallrik med mat kan ibland vara aptithämmande jämfört med mindre portioner fördelat vid fler tillfällen under dagen, menar dietist Barbro Karelius som har goda erfarenheter av projektformen då delar av den genomförts på Forsagården i Hudiksvalls kommun för några år sedan med lyckat resultat.

Måltidsprojektet pågår på fler boenden, men unikt för just Ingsta i Rogsta är att MYoroface involverats i satsningen. Till grund för samarbetet ligger SOFIA-studien, en länsövergripande studie där man låtit äldre träna med IQoro för att se hur sväljförmågan påverkats. De lyckade erfarenheterna från den studien ligger till grund för projektet på Ingsta.

– Många får ju nedsatt sväljförmåga i takt med ålder men även till följd av sjukdomar såsom stroke, Parkinsons och MS. Att få en adekvat sväljträning kan bidra till de äldres förmåga att tillgodogöra sig måltiderna i projektet, menar verksamhetschef Yvonne Rissanen.

Projektet har planerats sedan i våras och förutom kartläggning av de boendes vikt och hälsotillstånd har personal ute på vårdavdelningarna samt i köket involverats och utbildats för att kunna genomföra satsningen. Flera separata utbildningstillfällen har också anordnats gällande projektet, eftersom majoriteten av de boende är i behov av assisterad träning.

– Personalens insats är A och O. Det är de anställda som ser till att den äldre får sin dagliga träning, vilket är en förutsättning för resultatet, menar Ylvali Gerling och tillägger att det på sikt istället genererar friskare, mer självgående äldre med minskat vårdbehov.

Uppföljning sker efter tre och sex månader. Faller projektet väl ut är förhoppningen att konceptet ska kunna implementeras på kommunens andra äldreboende.

– Vi ser mycket positivt på detta samarbetsprojekt och ser med spänning fram emot resultatet, säger Henrik Persson, ordförande i Social och omsorgsnämnden.

Kanske detta kan bli början på Hudiksvallsmodellen, något för andra kommuner ta efter i övriga landet.