Ökad efterfrågan på lösning mot folksjukdomar

Allt fler upptäcker det resultat som träning med IQoro ger. 

Inte bara patienter, utan också läkare, sjuksköterskor och specialister. 

– Nyfikenheten är stor, i höstas höll vi till exempel utbildningspass för logopeder och dietister i Norge. Något vi fortsätter att se ringar på vattnet av, berättar Ylvali Gerling, vd på MYoroface.

Träning med IQoro behandlar grundorsaken till problem som sväljsvårigheter efter stroke eller problem orsakade av diafragmabråck, snarkning och sömnapné. Träningen stärker muskulatur som inte går att nå med egen vilja. IQoro aktiverar muskler från ansikte, munhåla, svalg och matstrupe ner till diafragma och magsäck. Det som krävs för förbättring är 90 sekunders träning per dag i 3 till 6 månader, men beroende på orsaken till symtomen kan en längre träningsperiod behövas. Är orsaken till symtomen relaterade till försvagad muskulatur, krävs därefter underhållsträning så snart du uppnått en symtomfri vardag.

– Allt för många lider i onödan och ger sig in i kostsamma och ineffektiva behandlingsmetoder. Vi är glada att fler och fler upptäcker den nytta som vår enkla svalgtränare ger, och att även sjukvården och deras specialister uppmärksammar hur effektiv metoden är, berättar Ylvali Gerling. 

Det märks på den nationella och internationella efterfrågan på produkten, men också på intresset för de utbildningar som MYoroface håller. I höstas utbildade Medicine doktor Mary Hägg och Linn Hägg, från MYoroface, logopeder och dietister i Asker, med tillresta från hela Norge. På plats fick deltagarna höra om den forskning som ligger bakom IQoro, hur de kan utreda och följa upp patienter som behandlas med metoden och hur de når bäst resultat med träningen. 

– Det var späckade och intressanta dagar. Kul också att många som var med vid utbildningstillfället nu använder svalgtränaren dagligen i sin yrkesutövning och att det kommer in nybeställningar från flera av kursdeltagarna, berättar Linn Hägg, Marknads och försäljningschef på MYoroface.

IQoro håller just nu på att implementeras på olika sjukhus i Storbritannien, för att utvärdera att metoden fungerar lika bra i Storbritanniens sjukvårdssystem, som i Sverige. Detta är ett sista led i processen mot ett slutligt godkännande av den engelska motsvarigheten till socialstyrelsen, NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Något som skulle innebära att strokedrabbade kan få svalgtränaren som behandling via den brittiska sjukvården. Med 64 miljoner invånare och 1,2 miljoner strokeöverlevare, varav många med behov av behandling för dysfagi – det vill säga ät- och sväljsvårigheter – är det en stor marknad.

– I Storbritannien är dysfagi, sömnapné och diafragmabråck välkända problem bland befolkningen. Där, liksom i Sverige och många andra länder, har det tidigare saknats effektiva behandlingsmetoder. Nu finns det äntligen en lösning, berättar Terry W. Morris, affärsutvecklare på MYoroface, som arbetar direkt mot den brittiska marknaden.