Insamling av kundrecensioner

Här beskriver vi hur vi samlar in, modererar och publicerar kundrecensioner på webbplatsen iqoro.com.

Så samlar vi in kundrecensioner

De kundrecensioner som är publicerade på webbplatsen samlar vi in genom att skicka ut ett automatiserat e-postutskick till den mejladress som användes i samband med köpet av produkten.

Det innebär att samtliga recensioner kommer från verifierade kunder som verkligen har handlat av oss.

Vi gör inte heller några urval av kunder, utan samtliga kunder som handlat av oss i vår webbshop ska få en förfrågan om att lämna en recension.

Eftersom det här är en automatiserad process så skickas inte förfrågan ut till personer som köpt sin IQoro på andra sätt, till exempel genom att ringa in till vår kundsupport.

Distribution av förfrågan om att lämna en recension, samt insamling och moderering hanterar vi i plattformen Yotpo.

Eftersom det är viktigt att använda produkten under en tid för att se resultat skickas förfrågan ca 6 månader efter köpet. Däremot är det inte säkert att personen som lämnar en recension började använda sin IQoro direkt.

Kundsupport modererar innan publicering

Recensioner som inkommer modereras av vår kundsupport för att se att de uppfyller krav på anständigt språk och inte innehåller kränkningar.

Vårt primära syfte i kundsupporten är att hjälpa våra kunder till bästa möjliga resultat. Vi utgår från att den som köper en IQoro gör det med förhoppning om en förbättring i sina besvär. Recensioner är därför viktiga för att fånga upp de som vi inte lyckats hjälpa hela vägen.

Av den anledningen kan vi välja att kontakta missnöjda kunder innan recensionen publiceras för att få en bild av vad som har gått snett.

Vi avstår inte från att publicera recensioner på grund av ett dåligt betyg.

Alla recensioner kommer från verifierade kunder

Vi betalar aldrig någon för att lämna en kundrecension. Självklart uppmanar vi aldrig personal eller andra intressenter runt företaget att skriva recensioner för att förbättra det genomsnittliga betyget.

Samtliga recensioner kommer från verifierade kunder. Alla recensioner är skrivna med kundens egna ord utan påverkan av oss.

Citat från kundrecensioner

På webbplatsen publicerar vi även utvalda citat från kundrecensioner utan att publicera recensionen i sin helhet.

Där är det viktigt att citaten är korrekt återgivna och att den utvalda texten är representativ för recensionens andemening. Ett omdöme ska inte framstå i bättre dager genom att utelämna negativa delar.

Den ursprungliga recensionen finns även publicerad i sin helhet på webbplatsen så att besökaren själv kan göra bedömningen att återgivningen inte är missledande.

Har du ytterligare frågor om hur vi samlar in och hanterar recensioner på iqoro.com är du välkommen att kontakta vår kundsupport.