Studie med IQoro får 1 700 000kr från Fam. Kamprads Stiftelse

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja 63 miljoner kronor till utbildning, forskning och hjälpverksamhet bland behövande äldre. Följande projekt har beviljats bidrag:

Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende – före och efter en behandling med IQoro

Radiointervju med Lena Olai ang. studien (48:10 minuter in i programmet) Tyvärr finns intervjun inte kvar längre på grund av upphovsrättsliga skäl.

1 700 000 kronor, ref. 20132115

Forskargruppen som ansökt om forskningsmedel ur

Kamprads Stiftelse:

  • Eva Carlsson, fil.dr, utvecklingschef/forskningshandledare, sjuksköterska, Örebro universitet, 
  • Lena Olai, med.dr, universitets‐lektor, sjuksköterska, Institutionen Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna samt äldrestrateg Region Dalarna, Uppsala universitet, 
  • Mona Persenius fil.dr.universitetslektor, sjuksköterska, Institutionen för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet, 
  • Katri Ståhlnacke, dr odont.vet., verksamhetschef, tandhygienist, Folktandvårdens Folkhälsoenhet, Örebro läns landsting,
  • Mary Hägg, med.dr, tandläkare, grundare och områdesansvarig vid Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus, Gävleborgs läns landsting, Uppsala Universitet, post.doc. vid Umeå Universitet, grundare av MYoroface AB.