Mary Hägg – Vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendium 2016

Mary Hägg, elitidrottare, tornedaling, tandläkare, medicine doktor och vinnarentreprenör. Dessutom nyligen korad till Årets Yrkeskvinna 2016. Mäkta imponerande!

Vad är IQoro?

– IQoro är en behandling för personer som lider av dysfagi (sväljsvårigheter), magmunsbråck med exempelvis sura uppstötningar (reflux), förlamning i ansikte/svalg och snarkning. Produkten är en behandling helt utan biverkningar som ersätter kirurgi och innebär att drabbade återfår sin livskvalité och samtidigt, stora vinster för samhället och sjukvården. MYoroface erbjuder även utbildningspaket, bland annat för att sätta den största, men mest osynliga funktionsnedsättningen, dysfagi, på kartan.

Bara i Sverige finns dryga 2 miljoner som lider fysiskt, psykiskt och socialt, ofta med isolering som följd, förklarar Mary Hägg. Samtidigt innebär funktionsnedsättningen stora kostnader för samhället och sjukvården. Däri uppkom affärsidén och hennes bolag, MYoroface AB.”