Magmunsbråck

Magmunsbråck innebär att diafragman är försvagad vilket kan leda till ett antal olika besvär. Vanliga symtom på magmunsbråck är halsbränna, reflux, bröstsmärta, klump i halsen och rethosta. 

Här kan du läsa mer om hur det går att behandla magmunsbråck genom att stärka diafragman. 

Vad är magmunsbråck?

Ett magmunsbråck innebär att övre delen av magsäcken glider upp ovanför diafragman på ett okontrollerat sätt när den utsätts för tryck. Det beror på att diafragman är försvagad. 

När magmunnen hamnar ovanför diafragman kan magsyra och innehållet i magen läcka upp i matstrupen, vilket orsakar olika typer av symtom och obehag. 

Magmunsbråck eller bråck på magmunnen är egentligen inte rätt namn för den här typen av besvär. Den korrekta benämningen är diafragmabråck, eller hiatus hernia på latin. 

Om du läser vidare på andra sidor på webbplatsen kommer du att märka att det är just diafragmabråck och hiatus hernia som vi normalt använder för att beskriva orsaken bakom dina obehagliga symtom på magmunsbråck.

Symtomen upplevs i matstrupen, halsen och munnen

Det är alltså inte muskulaturen i matstrupen som är den viktigaste grundorsaken till dina besvär. Däremot är det i matstrupen, halsen och munnen som symtomen upplevs, eftersom det är där den läckande magsyran från magsäcken hamnar.

Matstrupen har en förankring i magsäcken för att hållas sträckt. När magsäcken glider upp genom diafragman lossar förankringarna vilket kan leda till olika besvär som veckbildning, felsväljningar och en klumpkänsla i halsen.

Beror dina symtom på ett magmunsbråck?

Enkelt självtest på 3 minuter – Svar direkt!

Symtom på magmunsbråck

Den som drabbas av bråck på magmunnen kan ha ett eller flera symtom som kommer och går mer eller mindre regelbundet. Vissa har problem ofta medan andra har långa perioder emellanåt när de är symtomfria. 

Det är dock vanligt att besvären blir värre över tid om musklerna inte stimuleras. Risken finns att fler muskler som ingår i sväljningsprocessen försvagas, med fler symtom som följd.

Vanliga symtom på magmunsbråck är:

Många som har bråck på magmunnen ser ett samband mellan sina symtom och olika aktiviteter. Kanske blir dina symtom värre när du lyfter tungt, lägger dig för att sova eller när du precis ätit?

Behandling av magmunsbråck

Att lida av symtom på magmunsbråck är inte något som du ska behöva acceptera och vänja dig vid. 

Genom en enkel daglig träningsrutin med IQoro kan du istället stärka din diafragma och på så sätt behandla grundorsaken till besvär som reflux, halsbränna, sväljsvårigheter, harklingar och rethosta. 

Behandling med IQoro

Enkel att utföra – enligt 98 %

Över 100 000 sålda IQoro
17 studier bevisar effekten

Starkare muskler minskar symtomen

Du kan behandla magmunsbråck enkelt och effektivt på bara 90 sekunder per dag med IQoro. 

När du använder IQoro aktiveras samtliga 148 muskler som är involverade när du sväljer – från läpparna och svalget, ända ner till matstrupen och diafragman. 

Träningen är högintensiv och skulle kunna liknas vid en statisk powersväljning som även aktiverar muskler som du inte kommer åt på annat sätt.

Med en regelbunden daglig rutin blir musklerna starkare och starkare. Då kommer dina symtom på magmunsbråck att minska, för att till slut försvinna helt. 

Erkänd behandlingsmetod och granskade studier

Internationellt publicerade och granskade studier på behandling med IQoro visar att minst 97 procent blir förbättrade inom 6-8 månader. 

Majoriteten av deltagarna blev helt symtomfria och kunde sluta med sina mediciner mot magmunsbråck.

IQoro är baserad på mer än 20 års forskning. Totalt finns 17 studier på träning med IQoro som finansierats med statliga medel och forskningsfonder.

NICE – den brittiska motsvarigheten till socialstyrelsen – erkänner IQoro som en behandlingsmetod mot diafragmabråck

Behandlingsmetoden används dessutom i bland annat Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien av såväl offentliga som privata vårdgivare. 

Om du har svåra besvär ska du självklart alltid uppsöka läkare för att utesluta andra orsaker till dina symtom. Men IQoro har inga biverkningar och därför kan du börja stärka din muskulatur direkt i väntan på en läkartid.

En studie har visat att det inte spelar någon roll för behandlingsresultatet om du har ett magmunsbråck som diagnostiserats genom undersökning, eller bara har tydliga symtom på magmunsbråck.

Orsaken till magmunsbråck

Precis som vi nämnt ovan beror ett magmunsbråck egentligen på en försvagad diafragma. 

När diafragman är försvagad kan magsyra läcka upp i matstrupen från magsäcken. Det beror på att magmunnen inte klarar av att hålla tätt när den glidit upp ovanför diafragman.

Magsyran är väldigt stark eftersom den har som uppgift att bryta ned maten i magen. När den kommer upp i matstrupen börjar den fräta på slemhinnorna där, eftersom slemhinnorna inte är gjorda för att hantera magsyra. 

Detta upplever många som en brännande, svidande känsla – halsbränna. Men man kan också ha reflux utan halsbränna, så kallad tyst reflux. Då får man andra typer av symtom, som hosta, heshet eller irritation i stämbanden. 

Diafragman kontrollerar magmunnen

Diafragman har flera viktiga funktioner i kroppen och sitter som en skiljevägg i överkroppen, precis under bröstbenet.

I normala fall, när diafragman inte är försvagad, fungerar den som en avgränsare som håller magsäcken och magmunnen på plats under sig. 

När magsäcken befinner sig nedanför diafragman kan magmunnen inte öppna sig uppåt. 

Men om vi måste rapa eller kräkas kan magsäcken och magmunnen passera upp genom hålet för matstrupen i mitten av diafragman en kort stund, för att släppa upp luft eller mat. 

Då är det muskulaturen i diafragman som kontrollerar att magsäcken glider upp, släpper ut innehållet och sedan glider ner till sitt normalläge igen. 

Magsyran läcker upp och fräter

När diafragman blivit försvagad orkar den inte längre hålla magsäcken på plats som den ska. Då räcker det med att magen utsätts för lite extra tryck, så kommer en del av magsäcken att glida upp ovanför diafragman och stanna kvar där. 

När det sker börjar magsyra att läcka upp i matstrupen, på grund av att magmunnen inte kan hålla tätt ovanför diafragman. 

Det är också därför du kan få halsbränna av att böja dig ner och knyta skorna, lyfta tunga vikter eller matkassar eller andra aktiviteter som utsätter magen för ett extra tryck. 

Av samma anledning är symtom från magmunsbråck vanligt hos gravida då fostret ger ett ökat buktryck. 

Diet mot magmunsbråck

Många som drabbas av magmunsbråck brukar få rekommendationen att ändra sin kost för att minska besvären. 

Några vanliga saker att utesluta i en diet mot magmunsbråck är till exempel:

  • kaffe
  • alkohol
  • vitt bröd
  • starka kryddor 
  • fet eller friterad mat. 

Rekommendationen brukar vara att äta små portioner, mycket frukt och grönt, samt kokt mat istället för stekt. 

Det som är viktigt att komma ihåg om man gör livsstilsförändringar mot magmunsbråck är att det inte kommer att hjälpa mot själva grundproblemet. 

Oavsett vad du äter kommer det inte att stärka din inre muskulatur. Muskler kan nämligen bara bli starkare av att träna.

När du ändrar din kost kan du därför få tillfällig symtomlindring, men så snart du börjar äta som vanligt igen kommer besvären tillbaka om du inte samtidigt stärkt din diafragma. 

Att gå runt med försvagad muskulatur under många år kan dessutom göra att du får fler och fler besvär allt eftersom. Till exempel är det inte ovanligt att personer som har magmunsbråck också börjar snarka eller får sömnapné, eftersom dessa besvär också beror på en försvagning i samma muskelkedja. 

Därför är det viktigt att börja behandla den bakomliggande orsaken till dina besvär så snart som möjligt. 

Då behöver du dessutom inte avstå från allt det goda som står på listan över mat att undvika vid magmunsbråck. 

Läs mer