Träna 148 muskler på 30 sekunder i en enkel övning

Högintensiv träning av 148 muskler på 30 sekunder utan att bli svettig, samtidigt som du motverkar ett antal besvär som halsbränna, sura uppstötningar och slemhosta. Det kan låta otroligt, men är i själva verket inte svårare än att alla klarar av det.

Starka muskler förknippas kanske främst med hård träning på gymmet, magrutor och snygga armar. Och när man pratar om insidan av kroppen tänker många snarare på personlighet och psykiskt välmående.

Men det går faktiskt att träna muskler även på insidan av kroppen – muskler som inte syns alls. Dessutom betydligt mer effektivt än när du tränar med vikter på gymmet.

Några inre muskler som lätt kan bli försvagade även hos fullt friska personer är musklerna som ingår i sväljningsprocessen. Detta kan ge ett antal obehagliga symtom, där några av de vanligaste är halsbränna, sväljsvårigheter, slemhosta, snarkning och sömnapné.

Därför är det väldigt många som skulle må bättre av den så kallade neuromuskulära träningen, vilket innebär att signaler via nervbanor även aktiverar muskulatur som inte går att nå enbart med hjälp av egen vilja.


Testa dig själv – har du försvagad inre muskulatur?

Enkelt självtest på 3 minuter.
Har du den vanligaste orsaken bakom
halsbränna, sväljsvårigheter och slemhosta?
Du får svar direkt.


148 muskler arbetar när du sväljer morgonkaffet

Neuromuskulär träning bygger på att utifrån munnen aktivera hela den naturliga sväljningsprocessen.

Varje gång vi sväljer triggas en avancerad process igång. För att transportera frukostmackan och en slurk kaffe på ett tryggt och säkert sätt hela vägen genom svalg och matstrupe, via magmun och ner i magsäcken, krävs en perfekt koordinerad kedja av arbetande muskler.

För att vara mer exakt är det inte mindre än 148 muskler som arbetar tillsammans.

På samma vis som musklerna i dina armar eller ben kan vara starkare eller svagare så kan musklerna i sväljningsprocessen vara det.

Går något fel på vägen så kan det få såväl obehagliga som smärtsamma konsekvenser. Sväljningsprocessen är central i kroppen och många viktiga funktioner är kopplade till den på olika sätt. Därför kan problem i processen ge många olika typer av symtom.

Felsväljningar då mat eller dryck hamnar i luftstrupen är inte så svårt att föreställa sig, det har vi nog alla drabbats av någon gång. Men det finns även många andra vanliga symtom som har sin grundorsak i samma muskelkedja.

Försvagad muskulatur i sväljningsprocessen kan även kopplas till bland annat halsbränna, rethosta med segt slem, bröstsmärtor och snarkning.

Såväl viljestyrda som icke viljestyrda muskler

Om vi återvänder till frukostmackan så kommer du att behöva använda både muskler som du styr med viljan, det vill säga tvärstrimmig muskulatur, och muskler som inte är viljestyrda, så kallad glatt muskulatur för att svälja ned den.

Generellt så är muskulaturen högre upp till större delen viljestyrd, som till exempel tungans muskler. Längre ned blir en allt större del av muskulaturen glatt, vilket är det samma som att den styrs av signaler från hjärnan.

Den tvärstrimmiga muskulaturen kan du direkt kontrollera, som till exempel en arm. Men den glatta muskulaturen kräver en signal från hjärnan. Hur mycket du än anstränger dig kommer du inte att kunna vifta på magmunnen.

När maten förts till munnen kommer den att genomgå olika faser i sväljningen innan den landar i magen:

  1. Tuggan bearbetas i munnen.
  2. Tuggan passerar genom svalget.
  3. Tuggan transporteras genom matstrupen och faller ner i magsäcken.

För att det ska fungera optimalt krävs en perfekt koordination mellan andning och sväljning. När maten är på gång gäller det att hålla andan i två sekunder för att tuggan tryggt ska kunna passera luftstrupen. Det är inget vi tänker på utan något som kontrolleras per automatik.

Faktum är att hela den här processen är automatiserad och, när det fungerar, en koordinerad kedja av rörelser mellan de 148 involverade musklerna. Men om inte koordinationen fungerar finns det risk att lite kaffe slinker ned i luftstrupen och ger en hostattack, eller att en bit smörgås fastnar på vägen ner i matstrupen.

Problem på olika ställen ger olika besvär

Om den inre muskulaturen är försvagad någonstans kan det visa sig på olika sätt.

  • Den som drabbats av stroke får problem med nervsignalerna som går via hjärnan, vilket gör att framför allt vätska blir svår att svälja.
  • Personer med försvagad diafragma som inte klarar av att hålla magsäcken i rätt position kan drabbas av halsbränna, sura uppstötningar och många andra besvär.
  • Försvagningar i muskulaturen i övre luftvägarna kan leda till snarkning och sömnapné.

Alla dessa symtom innebär att den bakomliggande orsaken återfinns i någon eller några av de 148 musklerna i sväljningsprocessen, eller att signalerna till och från hjärnan som reglerar musklernas arbete har problem att nå fram.

Tidigare gick det inte att göra så mycket åt. Men så fick tandläkaren Mary Hägg en idé.

Lösningen – ett neuromuskulärt träningsredskap

Mary Hägg, idag docent, arbetade på den tiden som sjukhustandläkare och träffade många patienter med sväljsvårigheter.

Med en bakgrund från studier inom neurologi hade Mary en tes om att munnen har en mer central funktion än vad man tidigare trott för att återställa problem relaterade till sväljningsprocessen.

Därför utvecklade hon ett neuromuskulärt träningsredskap som utifrån munhålan stimulerar nerverna kopplade till sväljningsprocessen och på så vis aktiverar muskulaturen hela vägen från läpparna ned till diafragman och övre delen av magsäcken. Alltså alla de 148 musklerna involverade i en vanlig sväljning.

Efter att ha testat en första prototyp med lyckat resultat, skulle det ta ytterligare över 20 år för få ut produkten på marknaden så att många fler skulle kunna få samma glädje av den som Marys egna patienter.

Bevisen på att det fungerar

Idag finns det neuromuskulära träningsredskapet IQoro till försäljning på nätet och används på många sjukhus och kliniker i flera länder.

Att Mary faktiskt hade rätt i sin tes att det går att träna sväljningsprocessen har bevisats i inte mindre än 17 internationellt publicerade och granskade studier. Dessutom har det visat sig att träningen ger effektiv behandling för allvarliga problem som halsbränna, reflux och en klumpkänsla i halsen.

IQoro har också blivit beviljad patent, vilket betyder att det är en unik lösning.

Men det viktigaste av allt är ändå att allt fler väljer att använda IQoro och att över 80 000 personer redan har använt den för att träna sina 148 muskler i sväljningsprocessen. För många har det inneburit en kraftigt förbättrad livskvalitet.

Trots det är kunskapen om hur det här fungerar inte så allmänt spridd och många går med besvär eller äter mediciner för något som kan åtgärdas genom en enkel daglig rutin på totalt 90 sekunder.