Refluxsjukdom - Problem med reflux

  Typiska symptom som förknippas med gastroesofageal refluxsjukdom är halsbränna eller bröstbränna. Du som har reflux kan även uppleva en klump i halsen, hosta, slem i halsen och illamående. Astmaliknande besvär kan också förekomma vid refluxproblematik.

  Refluxbesvär innebär ofta att du har kroniska (eller återkommande) symptom. För vissa kan det vara svårt att förklara hur det känns. En återkommande upplevelse är sura uppstötningar eller en obehaglig smärta i överdelen av magen. Den här sortens refluxsjukdom är vanlig, men mycket få söker vård för att behandla sina symptom. Du ska inte behöva stå ut med obehandlade refluxbesvär. Läs vidare för att ta reda på mer.
   


  (Choose english subtitles for the video: What is reflux and why do you get it.)

   

  Orsaker till reflux

  Reflux orsakas av att hålet i diafragman, där matstrupen passerar igenom, har blivit försvagat och övre delen av magsäcken glider okontrollerat upp och ned genom passagen. När magsäcken okontrollerat glider upp i brösthålan förlorar magmunnen förmågan att hålla tätt och frätande syra läcker upp i matstrupen.

  Matstrupen är inte gjord för att klara den starka magsaften, vilken är orsaken till den brännande känslan, smärta och obehag som många beskriver vid reflux. Grundorsaken till dessa problem kommer ofta ifrån ett så kallat diafragmabråck, som du kan läsa mer om här.

  Upplevelsen av reflux varierar från person till person. Oavsett om du har ett litet eller stort läckage av magsaft i matstrupen kan du lida av reflux. Symptomen som visar sig i din vardag kanske är röstförändringar, andningsbesvär, rethosta, skummig och seg saliv eller klumpkänsla i halsen. 

  I vissa fall kan magsaft ge skador på matstrupens slemhinnor (i form av exempelvis inflammation, sår eller cellförändringar) även om du inte har känt av kraftiga refluxproblem.

  Diafragmabråck och funktionell anatomi

  Behandling av reflux

  Refluxproblem är inget som du ska behöva uthärda. Som tur är kan du idag få behandling mot reflux. Är du orolig för dina besvär eller känner att de påverkar din vardag, kontakta vårdcentralen. 

  En naturlig behandling av reflux, utan biverkningar, som har vetenskapligt bevisad effekt är det neuromuskulära träningsredskapet IQoro. Målet med IQoro är att bygga upp hela muskelkedjan, från läppar ner till diafragma och magsäck. Via naturliga kommunikationsvägar från munnen till hjärnan aktiveras muskler från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck. Allt efterhand stärks diafragman och lindrar dina problem. De problemfria perioderna blir längre till att med tiden helt kunna elimineras genom att på ett naturligt sätt behandla orsaken bakom din reflux.

  Du kan använda träningsredskapet efter dina förutsättningar hemma, på jobbet eller på resan. Träningen tar bara 90 sekunder om dagen.

  När du känner att du är symtomfri är det bra att underhållsträna för att bibehålla effekten.

  Läs mer och beställ din IQoro för behandling


  IQoro behandlar orsaken - inte bara symptomen

  iqoro-behandling-hiatusbrack

   

  Buy your IQoro

   

  Med IQoro – ett träningsredskap för neuromuskulär behandling – stärker du muskulatur, som du normalt sett inte kan nå enbart av egen vilja. Instruktionerna att aktivera dessa muskler måste nämligen gå via signaler upp och ned från hjärnan. Det hjälper IQoro till med. 

  Allt som krävs är 90 sekunders träning per dag med IQoro, som via naturliga kommunikationsvägar från munnen till hjärnan aktiverar muskler från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragma och magsäck.

  Allt eftersom stärks diafragman och lindrar dina symtom till att du med tiden helt naturligt behandlat orsaken till bråcket. Genom att därefter underhållsträna håller du tidigare problem borta.

   

   

   

   

   

  Patented and made in Sweden

  Internationellt patenterad och tillverkad i Sverige

  CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1

  CE marked, Class 1 Medical Device

  IQoro baseras på mångårig vetenskaplig klinisk forskning och är certifierad i Europa och EES-länderna.

  No side-effects

  Inga biverkningar

  IQoro stärker naturligt muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar ner till diafragma och magsäck utan biverkningar.

   

   

  Malin Wallin

  Jenny Bergman blev klassad som anorektiker

  ”Problemen började för drygt ett år sedan med att jag fick sväljsvårigheter. Från de första symptomen till dess att jag knappt kunde äta gick det ganska fort. Varje måltid blev en kamp, ett hårt slag eftersom matlagning varit min...

   

   Klicka här för att läsa mer

   

  Niklas Gerholm

  Niklas ständiga kväljningskänslor är borta

  Efter det att Niklas Gerholm bantat med LCHF-metoden och tappat i vikt drabbades han av refluxproblem när han återgick till vanlig kost. Maten rann upp nattetid, gav kväljningskänslor och irriterande rethosta. Efter att ha sökt information runt problematiken drog Niklas slutsatsen att han drabbats av dysfagi, det vill säga sväljsvårigheter...

   Klicka här för att läsa mer 


  Granskad: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg, Oktober 2018.

  Källhänvisningar 
  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.

  Fold back 

      

  Produkter
   Drift & produktion:  Wikinggruppen