Blogg

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Har jag någon garanti när jag köper IQoro?

Ja, du får två olika garantier när du köper IQoro – tillverkningsgaranti och resultatgaranti.

Tillverkningsgaranti

När du köper IQoro ingår en tillverkningsgaranti på 7 månader som täcker eventuella skador som skett under själva tillverkningen.

I den manual som följer med din IQoro finns information om garanti och hur du sköter din IQoro på bästa sätt. Förväntad livslängd är 12 månader vid normal användning. Detta baserat utifrån att IQoro är en produkt som används i munnen och som man dessutom drar i. Det leder till en naturlig förslitning i plasten vid användandet.

Använd inte en IQoro som har gått sönder eller har sprickor i plasten.

Läs mer om vår tillverkningsgaranti.

Resultatgaranti

När du köper IQoro får du en resultatgaranti. Den innebär att du kan få pengarna tillbaka om du inte märker av några positiva förändringar av dina symtom inom 6 månader.

Läs mer om vår resultatgaranti.

Kan jag och min partner dela på en IQoro?

Att dela IQoro kan ses som att dela tandborste – den slits snabbare och det finns risk för smittspridning. IQoro är godkänd i enlighet med Svenska Läkemedelsverkets krav som en CE-märkt, klass 1 medicinteknisk produkt för enpersonsbruk.

Jag har MS/Parkinsons/ALS, kan träning med IQoro hjälpa?

Ja, neuromuskulär träning med IQoro kan hjälpa dig att bevara dina funktioner som att tugga, använda ansiktsmimik och forma ljud (tala) under en förlängd tid.

IQoro kan inte bota dessa neurologiska progredierande sjukdomar och inga vetenskapliga studier är gjorda. Men kliniska erfarenheter visar att om träningen sätts in i ett tidigt skede så kan den hjälpa till att bibehålla så mycket som möjligt av den normala funktionen i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe och ner till diafragma och magsäck.

IQoro tränar invärtes muskulatur och är därför ett bra komplement till traditionell rehabilitering med fysioterapi och logopedi.

 

Läs mer om assisterad träning och se vår instruktionsfilm här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Ger en munskärm samma resultat som IQoro?

Nej, en munskärm ger inte samma reslutat som träning med IQoro.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

I den tidiga forskningen med IQoro fanns inte namnet “IQoro”. Därför användes istället ordet “munskärm”. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro med munskärm, som är en annan typ av produkt.

Munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare.

IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler. Den har en annan design, storlek och tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus.

Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar träning med IQoro. På vår hemsida finner du kortare beskrivningar av studierna som är gjorda, och pågår.

Vilka vetenskapliga studier är gjorda med IQoro och vilka pågår just nu?

På vår hemsida hittar du korta beskrivningar av de studier som är gjorda på IQoro och de som pågår. Flera av studierna hittar du också om du söker på webbsidan PubMed.gov (US National Library of Medicine – National Institute of Health) som är en samlingsplats för publicerade vetenskapliga artiklar. I sökfältet på PubMed.gov skriver du ”IQoro”.

I den tidiga forskningen fanns inte namnet “IQoro”. Då användes istället ordet munskärm. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro och munskärm, trots att de är olika saker. En munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus. Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

Kan man bli för gammal för att träna med IQoro?

Nej, vi har många personer över 85 år som tränar med framgång, antingen på egen hand eller med hjälp av assistans. Då träningstiden är kort, max 10 sekunder x 3, vid tre tillfällen om dagen, kan även svaga äldre tillgodogöra sig träningen.

I takt med stigande ålder och sjukdomar blir sväljsvårigheter vanliga bland äldre personer. Träning med IQoro är därför viktigt även när du blir äldre.

 

Läs mer om assisterad träning och se vår instruktionsfilm här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Får jag snabbare effekt om jag tränar oftare än rekommenderat?

Nej, med stor sannolikhet får du ingen bättre effekt av att träna oftare än rekommenderat. Istället kan dina muskler bli överansträngda och du kan få träningsvärk.

Den rekommenderade träningstiden 3 x 10 sekunder är grundad på forskningsresultat och klinisk erfarenhet där man kommit fram till att just den mängden träning per dag ger bäst effekt för musklerna.

 

Hur kan IQoro fungera mot så många olika problem samtidigt?

Anledningen till att IQoro är så effektiv mot så många olika problem samtidigt beror på att den tränar samtliga muskler i sväljprocessen. Vi lutar oss mot klinisk erfarenhet och vetenskapliga studieresultat när vi rekommenderar neuromuskulär träning med IQoro.

När vi sväljer involveras 148 muskler i en kedja från läpparna ner till diafragman. Forskningsresultat visar att IQoro stimulerar samtliga. Den neuromuskulära träningen aktiverar med andra ord hela kedjan av nervbanor och muskler när du sväljer, från mun, via tunga-gom-svalg-strupe-matstrupe och ner till diafragman.

Läs mer om sväljprocessen och hur IQoro fungerar här.

Jag har snarkskena, kan jag använda IQoro i stället?

En snarkskena har god effekt på många och är ett hjälpmedel som i många år har använts av personer som lider av kraftig snarkning och sömnapné (andningsuppehåll).

Snarkskenan skjuter fram din underkäke och skapar ett underbett. När underkäken skjuts fram öppnas luftvägen upp och det blir möjligt för dig att andas bättre. Många upplever att snarkskenan är bra, andra tycker att den skaver, ger huvudvärk och spänningar. Den kan dock på sikt leda till ett förändrat bett.

Träning med IQoro sker dagtid. Snarkning beror många gånger på försvagad muskulatur i mjuka gommen och i svalget/strupen. Denna muskulatur stimuleras och stärks när du tränar med IQoro.

Det pågår just nu en studie om snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro. Den har även en långtidsuppföljning och därför dröjer det något innan vi kan publicera resultatet.

 

Läs om andras erfarenheter av att använda IQoro mot snarkning och sömnapné här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Jag har CPAP/snarkskena, kan jag träna med IQoro i stället?

Vi rekommenderar att du tränar med IQoro, enligt manualen, dagtid och parallellt använder din CPAP nattetid, tills dess att du har tränat upp din försvagade muskulatur i mjuka gommen och svalget/strupen.

Önskar du avsluta pågående behandling med CPAP/snarkskena bör detta alltid ske i samråd med den vårdkontakt som förskrivit hjälpmedlet under det redan planerade/kommande återbesöket.

Tillsammans med din vårdkontakt avgör ni om du kan sluta använda CPAP och enbart använda IQoro för bibehållande styrka i musklerna. Ibland görs en ny sömnregistrering vid återbesök, vissa gånger räcker det med att se din historik i det minne som din CPAP kan vara utrustad med.

Det pågår en studie kring snarkning/sömnapné och neuromuskulär träning med IQoro i Sverige just nu, bland annat på Umeå Universitetssjukhus. Studien utgår från att man redan har resultat som visar att denna muskulatur stärks vid träning med IQoro.

 

Läs om andras erfarenheter av att använda IQoro mot snarkning och sömnapné här.

Läs mer om träning med IQoro: så tränar du.

Kan IQoro hjälpa mot snarkning och sömnapné?

Ja, kliniska studier visar att IQoro stärker förslappad muskulatur i tunga, mjuka gommen och övre luftvägarna som är en vanlig orsak till snarkning och apné. IQoro kan på så sätt lindra snarkbesvären och förhindra att de övre luftvägarna kollapsar och orsakar andningsuppehåll. Träning med IQoro har inga negativa biverkningar vid snarkning eller sömnapné.

 

Läs mer om att använda IQoro mot snarkning och sömnapné här.

Kan jag ha diafragmabråck även om det inte syns under gastroskopin?

Ja, det kan du. Det är svårt att upptäcka ett diafragmabråck vid en gastroskopi.

Eftersom besvären kan komma och gå är det inte säkert att ett diafragmabråck upptäcks under gastroskopin. Forskning visar istället att det är mycket viktigt att lyssna på patientens beskrivning av symptomen för att kunna ställa rätt diagnos och kunna påbörja behandling.